USŁUGI

Usługi wykonywane przez nas to:

- Montaż obrazu stereoskopowego (3D) dla telewizji i kina.
- Montaż off line i on line obrazu i dźwięku.
- Korekta kolorystyczna.
- Nagrania lektorskie.
- Mastering materiałów do emisji telewizyjnej i projekcji kinowej (DCP).
- Przygotowanie nośników emisyjnych i produkcyjnych.
- Authoring płyt BluRay, BluRay 3D i DVD.
- Kopiowanie i konwersja międzyformatowa materiałów telewizyjnych.
- Renowacja materiałów archiwalnych.
- Organizacja produkcji telewizyjnej (poprzez firmy zewnętrzne, z którymi współpracujemy)